Gıda Güvenliği ve Kalite Politikası

Güney Süt A.Ş olarak;
Global Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına uygun şekilde ürün üretmeyi,

  • Tüketici ve pazar istekleri doğrultusunda gerek kendi markalı gerekse müşteri markalı ürünlerimizde, üstün ürün kalitesi ve güvenliği ile müşterilerimize karşı sorumluluk bilinciyle güvenilir ürünler üretmeyi,
  • Tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirleyip karşılamayı,
  • Uygulanabilir şartları (yasal şartlar, piyasa şartları, ürün güvenliği yönetim sisteminin şartları) yerine getirmeyi,
  • Çalışanlarımızda gıda güvenliği kültürünün gelişmesi için gerekli eğitimleri gerek iç gerekse dış uzmanlardan sağlayarak almayı,
  • Tedarikçilerimizin de bizimle birlikte kalite ve gıda güvenliği şartları konusunda geliştirmeyi,
  • Ürün güvenliğimizi etkileyebilecek tüm riskleri (taklit-tağşiş/sabotaj vb.) önleyecek tüm tedbirleri almayı,
  • Sürekli iyileştirme bilinciyle Ar-ge / Ür-ge çalışmalarımızı sürdürmeyi, yeni ürünler üretmeyi- mevcut ürünlerimizin kalitesini geliştirmeyi,
  •  Enerji, su ve atıklar konusunda malzemelerin verimli kullanılmasını sağlayarak doğal kaynak tüketimini azaltmayı ve bu yaklaşım çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi taahhüt ederiz.

Güney Süt A.Ş.