İnek Çiftliği

2007 yılında Konya İli, Ereğli ilçesinin Zengen beldesinde kurulan Güney Süt İnek çiftliği, 15.830 m2 kapalı alan olmak üzere toplamda 1.000.000 m2( 1.000 Dekar ) alana sahip olmakla birlikte, kapalı alan dışında kalan araziyi ise yem üretimine elverişli tarım faaliyetleri için kullanmaktadır. Böylece mümkün oldukça dışarıdan yem alışverişi yapılmayan inek çiftliğinde, Güney Süt fabrikamız için günlük ortalama 20 ton süt üretilmektedir. İnek çiftliğinde toplam 2000 baş hayvan barındırılabilmektedir.